Ochrona Danych Osobowych

Czy chcesz, aby Dane Osobowe przetwarzane w Twojej firmie były bezpieczne, a Twoja firma spełniała wymagania Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i GDPR/RODO? Zapoznaj się z naszą ofertą.

Nasz zespół składający się z adwokatów prawa i ekspertów bezpieczeństwa IT świadczy kompleksowe usługi w zakresie Ochrony Danych Osobowych. Dzięki naszym kompetencjom i doświadczeniu, Państwa firma nie tylko spełni wymagania prawne, ale również otrzyma wartość dodaną w postaci realnie i mierzalnie podniesionego poziomu bezpieczeństwa IT i informacji w firmie. Szczegóły oferty przedstawiamy poniżej:


monitor    Audyt bezpieczeństwa i spełnienia wymagań Ustawy o Ochronie Danych Osobowych:

W celu zweryfikowania poziomu bezpieczeństwa Danych Osobowych przetwarzanych w Państwa firmie oraz spełnienia wymagań prawnych, przeprowadzimy audyt składający się z następujących kroków:

 • przeanalizujemy dokumentację Ochrony Danych Osobowych pod kątem jej zgodności z prawem, wymaganiami GDPR/RODO (General Data Protection Regulation/Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych) oraz aktualności,
 • przeprowadzimy profesjonalną analizę zabezpieczeń infrastruktury informatycznej i fizycznej,
 • przeanalizujemy procesy w firmie pod kątem spełnienia wymagań Ustawy o Ochronie Danych Osobowych,
 • zweryfikujemy mechanizmy nadawania upoważnień do przetwarzania Danych Osobowych,
 • zweryfikujemy zabezpieczenia zbiorów danych przetwarzanych w formie papierowej i elektronicznej,
 • zweryfikujemy zawarte umowy pod kątem ewentualnej konieczności uzupełnienia ich umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i doradzimy, jak to robić w przyszłości,
 • sporządzenie raportu (sprawozdania) z rekomendacjami podnoszącymi poziom bezpieczeństwa i umożliwiającymi spełnienie wymagań prawnych.

 

teacher-lecture-in-front-an-auditory    Szkolenia i warsztaty:

Najsłabszym ogniwem bezpieczeństwa w każdej firmie jest człowiek. W celu podniesienia świadomości wśród pracowników Państwa firmy na temat wymagań prawnych i zagrożeń związanych z Ochroną Danych Osobowych, bezpieczeństwem informatycznym i fizycznym prowadzimy szkolenia na temat:

 • wymagań prawnych dotyczących Ochrony Danych Osobowych
 • zagrożeń dla informacji przetwarzanych w firmie i im praktycznym przeciwdziałaniu
 • zagrożeń dla systemów informatycznych i im praktycznym przeciwdziałaniu

 

file  Opracowanie dokumentów i wdrożenie mechanizmów Ochrony Danych Osobowych:

Opracujemy dla Państwa:

 • dokumenty i formularze związane z przetwarzaniem danych osobowych (m.in. politykę bezpieczeństwa, klauzule informacyjne, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych, etc.)
 • umowy dotyczące zarządzaniem i ochroną danych osobowych
 • dokumenty pracownicze (oświadczenia o zachowaniu danych osobowych w poufności)
 • umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Ponadto udzielimy wsparcia prawnego i merytorycznego w zakresie

 • wdrożenia niezbędnych zabezpieczeń informatycznych, fizycznych i proceduralnych,
 • konsultacji oraz sporządzanie opinii prawnych w zakresie ochrony danych osobowych,
 • pomocy w zarządzaniu upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych,
 • pomocy w kontaktach z GIODO.

 

icon  Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD):

Świadczymy usługę outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Państwa firma (Administrator danych) może powołać zewnętrznego IOD przejmującego część Państwa zadań wymaganych przez ustawę. 

 • Głównym zadaniem IOD jest zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
  • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
  • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
  • zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
  • prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych

 

traffic-analyze   Inne usługi:

 • W ramach grupy Inceite świadczymy dodatkowo usługi w zakresie rozwiązań Big Data, Sztucznej Inteligencji i Bezpieczeństwa IT (w tym testy penetracyjne), więcej informacji na stronie www.inceite.com
 • W ramach Kancelarii Adwokackiej P. Bialik świadczymy również inne usługi prawne, więcej informacji na stronie: www.kancelariabialik.pl

 

W celu poznania szczegółów oferty prosimy o kontakt.