Bezpieczeństwo IT

Firmy tracą miliony przez ataki cybernetyczne każdego dnia. Czy chcesz wiedzieć co zrobić, aby dane (w tym Dane Osobowe) w systemach IT Twojej firmy były bezpieczne? Zapoznaj się z naszą ofertą.

Opis świadczonych usług przedstawiamy poniżej:

Audyty bezpieczeństwa systemów IT:

  • Czy chcesz wiedzieć czy systemy używane w Twojej firmie są skonfigurowane zgodnie z najlepszymi praktykami bezpieczeństwa i obowiązującym prawem? Skorzystaj z oferty na audyty systemów IT.
    Świadczone przez nas audyty bezpieczeństwa systemów IT polegają na analizie architektury i konfiguracji systemów, analizie dokumentacji, wywiadach z personelem IT w celu zidentyfikowania zagrożeń, które wpływają na bezpieczeństwo, powodują niespełnienie wymogów prawnych (w tym ustawy o Ochronie Danych Osobowych) lub normy bezpieczeństwa ISO 27001. Po wykonaniu audytu klient otrzymuje raport z rekomendacjami poprawiającymi poziom bezpieczeństwa badanego obszaru.

Testy penetracyjne:

  • Czy chcesz wiedzieć czy Twoja firma jest odporna na ataki cybernetyczne w praktyce? Skorzystaj z oferty na testy penetracyjne.
    Test penetracyjny polega na przeprowadzeniu kontrolowanego ataku na system informatyczny, mający na celu praktyczną ocenę stanu bezpieczeństwa tego systemu. Po wykonaniu testów klient otrzymuje raport z rekomendacjami, które należy wdrożyć, aby usunąć znalezione luki bezpieczeństwa.

Testy socjotechniczne:

  • Czy pracownicy w Twojej firmie wiedzą jak się zachować w przypadku ataku np. polegającego na otrzymaniu wiadomości e-mail ze złośliwym załącznikiem szyfrującym dane w celu wymuszenia okupu (ransomware) ? Czy chcesz wiedzieć czy łatwo jest uzyskać dostęp do systemów i danych Twojej firmy przy użyciu socjotechniki? Skorzystaj z oferty na testy socjotechniczne.
    Atak socjotechniczny polega na namówieniu ofiary (np. poprzez oszustwo, podanie się za inną osobę, instytucję) do wykonania działań pozwalających atakującemu na uzyskanie dostępu do danych chronionych, systemów lub wykonania przez ofiarę szkodliwych operacji (np. kliknięcia w złośliwy link). Prowadzimy testy socjotechniczne, które polegają na symulacji ataku socjotechnicznego na pracownikach firmy. Test socjotechniczny ma charakter edukacyjny – doświadczenie mówi nam, że nic tak nie podnosi świadomości na temat zagrożeń wśród pracowników jak zostanie ofiarą symulowanego ataku. Po testach przygotowujemy raport oraz prowadzimy szkolenia mające na celu podniesienie świadomości wśród pracowników na temat zagrożeń.